Privacyverklaring

Inleiding
Urban Metta verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Urban Metta en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens
Urban Metta verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens
Urban Metta behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Urban Metta, met alle tot Urban Metta behorende ondernemingen, verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de nieuwsbrief en bij een bezoek aan evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kun u uzelf hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mailbericht of Urban Metta hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar info@mettalab.nl. Urban Metta verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Inschrijven nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden voor de activiteiten van Urban Metta? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief dan informeren wij je graag.